Jazyková škola Ostrava – kvalitní firemní výuka

Základem úspěchu každého zaměstnance v mezinárodní firmě je dobrá jazyková vybavenost. Důležité je, aby každý zaměstnanec ovládal angličtinu alespoň na komunikativní jazykové úrovni. 

Jestliže ve firmě existuje jeden či více zaměstnanců, kteří nedisponují potřebnými jazykovými dovednostmi, převážná část zaměstnavatelů zajišťují pro své zaměstnance výuku angličtiny na vlastní náklady a to pomocí jazykového servisu jazykových škol. 

Jaké možnosti jazykového vzdělávání může firma pro své zaměstnance zajistit?

Co se týče jazykových škol v Ostravě, téměř všechny jazykové školy poskytují skupinové jazykové kurzy pro veřejnost, do kterých se může přihlásit kdokoliv, tudíž i zaměstnanci firem. V první fázi si zaměstnanci vyplní rozřazovací test, na základě které budou přiděleni do jazykového kurzu dle aktuálních jazykových znalostí. 

Výuka angličtiny probíhá přímo v jazykové škole, kam je potřeba, aby zaměstnanci dojížděli. Firma má rovněž možnost zajistit v jazykové škole individuální jazykové kurzy, které jsou vhodné pro ty zaměstnance, kteří mají nejen nedostatek času, ale také nedostatky pouze v určitých oblastech jazykové výuky, tj. psaní, čtení, komunikace/konverzace, slovní zásoba specifická pro určitý obor, telefonování, meeting, vedení obchodního jednání, prezentace apod. Individuální jazykové kurzy angličtiny mohou probíhat buď v prostorách jazykové školy, nebo přímo ve firmě.

Dalším typem jazykového vzdělávání pro firmy jsou firemní jazykové kurzy. 

Firemní vzdělávání uvnitř firmy provádí pouze kvalitní jazyková škola a snaží se vytvořit takovou jazykovou výuku, která je ušita na míru každé firmě. Taková to jazyková výuka se vytváří pro vybrané skupiny zaměstnanců. Nejčastěji tato firemní výuka angličtiny probíhá v prostorách firmy, což je pro zaměstnance výhodné v tom, že neztrácejí čas přejížděním z místa na místo. 

Jazyková škola abc english a její firemní jazykový servis:

Aby byl dosáhnut úspěch z jazykového vzdělávání obou stran, tj. firma a jazyková škola, abc english se řídí následujícími kroky:

V prvé řadě dochází k jazykovému auditu, ve kterém se sestaví konkrétní cíl firemního vzdělávání. Jazykový audit je prováděn přímo Director of Studies jazykové školy. 

Ve druhé fázi dochází k návrhu nejvhodnější metody výuky angličtiny, vyberou se vhodné učební materiály potřebné k nejefektivnějšímu dosažení stanoveného cíle. 

Na základě požadavků firmy a dlouholetých zkušenostech jazykové školy dojde k sestavení profesionálního lektorského týmu. Lektorský tým je sestaven buď z českých lektorů, nebo rodilých mluvčí. Lektorský tým je sestaven pro konkrétní typ a styl jazykové výuky. 

Pro každou firemní zakázku je přidělen kvalifikovaný Kurz manažer jazykové školy, který po celou dobu realizace jazykových kurzů bude potřebné osobně ve firmě k dispozici a bude plně a odpovědně řídit celou organizaci všech jazykových kurzů. 

Kurz manažer společně s Director of Studies pravidelně sleduje průběh jazykové výuky angličtiny a průběžně kontroluje stupeň pokroku studentů ve studiu. Vždy se drží stanoveného cíle jazykové výuky. 

Součástí jazykového servisu je prováděn tzv. „progress testing“, který je vyhodnocen lektory. Zpětná vazba pokroku studentů je v přehledném reportu poskytnuta firmě.

Docházka studentů jazykových kurzů je řádně zaznamenána v elektronickém online systému abc Live!, do kterého má zaměstnavatel neustálý přístup. 

Jednou až dvakrát do roka se provádí výzkum spokojenosti mezi studenty. Výzkum je zpracován analytikem a výsledky jsou rovněž poskytnuty klientovi.

Na konci každého školního roku je pro firemního klienta vypracována výstupní zpráva se zhodnocením úspěšnosti celého výukového procesu všech vzdělávaných zaměstnanců. 

Motivace svých zaměstnanců

Ve většině případů se stává, že na začátku mají všichni zaměstnanci o jazykové kurzy angličtiny neskutečný zájem. Postupem času však jejich nadšení opadá, někteří přestávají chodit do jazykových kurzů úplně, jiní zanedbávají pouze pravidelnou jazykovou přípravu. Jazyková výuka se tak může stát neefektivní, i když ji bude vést kvalifikovaný a zkušený lektor. Jak této situaci zabránit?

Stanovte svým zaměstnancům studijní cíl, kterým může být po dokončení školního roku složení jazykové zkoušky a získání příslušného mezinárodního certifikátu, např. PET, FCE, CAE, CPE. 

Velmi důležité je, aby zaměstnanci měli motivaci a důvod, proč ve studiu angličtiny pokračovat a nepolevit vždy, když se jim zrovna nebude chtít. Tato motivace je bude nutit se neustále zlepšovat. Jakmile studenti uvidí, že již po pár jazykových lekcí jsou na tom s angličtinou lépe, bude je výuka neskutečně bavit. Uvidí smysl svého snažení. A nakonec sami pochopí, že firemní jazykové kurzy nenavštěvují pouze kvůli svému zaměstnavateli, ale hlavně kvůli sobě.