Klinická logopedie s možností hlídání dětí

Máte doma nezbedné dítě, které k vám zaujalo odmítavý postoj a rozhodlo se nespolupracovat? Jste vytížení svou prací natolik, že už vám na něj nezbývá téměř žádný čas? Byli jste neúspěšní při vyřízení přijetí svého dítěte do školské instituce? Důvodů můžete mít hned několik, ovšem ideální řešení vaší situace je pouze jedno a to vede přes služby logopedického stacionáře s denním pobytem. Zaujměte ke svému problému pozitivní postoj a přijměte naší pomocnou ruku. Klinická logopedie je odbornou péčí zaměřenou na diagnostiku a terapii poruch komunikace, jak pro děti, tak i dospělé. Naše klinická logopedie poskytuje i jedinečnou službu s možností příležitostného pohlídání vašeho dítěte a to vždy pod vedením zkušeného klinického logopeda.

Kurzy canisterapie

Mimo jiné nabízíme i podpůrnou metodu v rámci ucelené rehabilitace za použití bezprostředního kontaktu člověka se psem neboli canisterapie. Zvíře je po psychické stránce důležitou součástí úspěšně vedené rehabilitace a rozvoje jemné a hrubé motoriky klienta. Pro všechny zájemce o canisterapii organizujeme speciální kurzy canisterapie. Využijte této možnosti a staňte se kvalifikovaným canisterapeutem.

Kurzy canisterapie a jejich členění

  • Naše klinická logopedie a centrum canisterapie poskytuje všem zájemcům kurzy canisterapie se specifickým zaměřením. Základní canisterapeutický kurz zahrnuje práci s vlastním psem. Zúčastnit se můžete samozřejmě i bez psa. U nás získáte důležitou teoretickou průpravu. V průběhu kurzu si praxi osvojíte díky modelovým nácvikům a interaktivnímu tréninku. Po úspěšném zakončení kurzu canisterapie budete ocenění certifikátem a osvědčením.
  • Taktéž nabízíme kurzy canisterapie pro pracovníky zařízení, kteří plánují odstartování svého vlastního canisterapeutického programu, ale i pro ty, kteří v určitém programu jsou a chtějí své dovednosti prohloubit a zdokonalit.
  • Nadále svým klientům předkládáme kurzy canisterapie pro aktivní týmy jednotlivých canisterapeutických programů, kteří chtějí své dovednosti zdokonalit a naučit se lepšímu monitorování, plánování a vyhodnocování.