Nemožnost změn stanov před vznikem společenství


Bylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, nepřihlíží se k změnám stanov provedeným před vznikem společenství vlastníků.

Společenství je založeno přijetím stanov. Ty jsou přijímány tou osobou nebo osobami, které rozhodnou o vzniku bytového spoluvlastnictví výstavbou nebo prohlášením. Stanovy budoucího společenství jsou povinnou náležitostí prohlášení nebo smlouvy o výstavbě, předpokládá-li se, že v budově bude alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 budou ve vlastnictví tří různých vlastníků. I tam, kde se nepředpokládá tolik jednotek nebo vlastníků, může prohlášení nebo smlouva o výstavbě přijetím stanov společenství založit. Ve stanovách jsou mimo jiné určeni první členové statutárního orgánu společenství a pravidla pro správu domu a pozemku a pro hospodaření společenství. Dokud společenství nevznikne, jeho orgány nejsou – nefungují, protože nefunguje společenství – ještě nevzniklo, jen bylo založeno. Stanovy byly už přijaty. Jsou neměnnou fikcí, dokud nevznikne společenství, dokud nezačne samostatně fungovat včetně svých orgánů a včetně své eventuální vůle stanovy změnit. Až poté lze měnit přijatá pravidla – podle pravidel, které jsou obsaženy ve stanovách a za účasti těch, kteří do takového společenství vstoupili.

Účelem ustanovení je právní jistota jak vlastníků jednotek, tak i eventuálně budoucích vlastníků jednotek – kupujících, pokud jde o pravidla správy domu a pozemku.