Outdoor and Colours

Pomůžeme Vám k úspěchu v oblasti rozvoje zaměstnanců. Strategická motivace zaměstnanců. Pomáháme klientům v oblastech osobnostního rozvoje, vzdělávání a týmové spolupráce.

Jak se projeví špatně připravená jednodenní rozvíjející akce?

I dlouho po akci nikdo nezaznamenal efektivní výsledek. Nachystaná firemní akce má chybu v definici cíle. Ten je buď nesprávně stanovený nebo nereálný – vzhledem k dané skupině.

Nezúčastním se! Teambuildingová hra je použita nevhodně k firemní kultuře. Diskomfortní zóna zúčastněných není ani zdaleka zasažena, nebo naopak dochází k odmítnutí.

High-tech hračky na akci domluvené subdodavatelem jsou chápány jako obraz skutečné kvality.

Skupina se trhá. Stále stejné aktivity špatně motivují pracovníky. Nedochází k myšlenkovému ponoření se do hry. Zúčastnění nejdou do aktivity naplno.

Pro rozvoj zaměstnanců a budování týmu je použito „sterilní“ – neatraktivní prostředí a nátlak.

Zaměstanci mají předsudek k samotné připravené akci. Časová vytíženost personálních pracovníků pověřených k organizování „teambuildingu“ má za následek převzetí rozhodnutí, že letos to uděláme stejně jako loni. Dalším častým jevem je také neznalost metod a postupů k rozšiřování potenciálu osobnosti v oblasti zkušenostního učení. Zaměstnanci již s tímto předsudkem k akci posléze přistupují.

Jak rozvíjíte své zaměstnance Vy? Investujete nebo vyhazujete své peníze?