Osobní bankrot jako ochrana před exekutorem

Od roku 2008, kdy vzešel v platnost nový insolvenční zákon, je možné v případě, že již nezvládáte splácet své dluhy, požádat příslušný krajský soud o povolení oddlužení. Oddlužení neboli osobní bankrot je skutečně jediná reálná možnost jak se definitivně zbavit dluhů a přitom nemít strah z exekutorů. Není to sice ze dne na den ale trvá to 5 roků, po dobu kterých jste pod soudní ochranou před věřiteli a dokonce i před exekucí. Velmi pozitivní je, že pokud krajský soud povolení oddlužení schválí, tak ihned zastaví již probíhající exekuce.

Ochrana před věřiteli a exekucí však není jediná podstatná výhoda. Osobní bankrot má více plusů a rozhodně zásadních. Představte si, že soud vám může odpustit až 70% z dluhů a ten zbytek 30% vás nechá splácet 5 let. Záleží na mnoha faktorech a to především jaký je váš čistý měsíční příjem, ze kterého se dluh bude splácet. Podmínkou pro osobní bankrot je fakt, že musíte mít dluhy starší 30 dnů, musíte být v platební neschopnosti, musíte mít více věřitelů, musíte mít schopnost splatit nejméně 30% dluhů za 5 let a poslední důležitou podmínkou je, že nesmíte mít pravomocné odsouzení za majetkovou trestnou činnost za posledních 5 let.

Pokud splňujete výše popsané podmínky, doporučujeme vám se obrátit na odborníka, který vám připraví jak žádost o povolení oddlužení a také návrh na insolvenční řízení. Rozhodně vám nedoporučujeme si návrh na oddlužení fyzické osoby dělat na vlastní pěst, protože to může dopadnou konkursem a to nesmíte dopustit, protože by jste mohli přijít o majetek. Určitě se vyplatí investovat a raději zaplatit odborníka, který za svoji práci bude ručit.

 

Řešíte úpadek?

Pak se obraťte na odborníky v Plzni. Tato firma, Obchod s dluhy s.r.o. se zabývá jak oddlužením, tak i vymáháním. Oddlužením ať se týká oddlužení OSVČ, firmy anebo oddlužení fyzické osoby či manželů. Pokud se jedná o oddlužení neboli osobní bankrot, jde o způsob, jak vyřešit své dluhy. Fyzická osoba může navrhnout insolventnímu soudu svůj návrh pro oddlužení.

Návrh na oddlužení podává buď věřitel anebo samotný dlužník. Záleží na straně, která o oddlužení žádá. Po splnění všech podmínek vydá insolvenční soud rozhodnutí o povolení anebo v opačném případě zamítnutí. Časové lhůty opět závisí na straně, která o oddlužení žádá.