Řešíte úpadek?

Pak se obraťte na odborníky v Plzni. Tato firma, Obchod s dluhy s.r.o. se zabývá jak oddlužením, tak i vymáháním. Oddlužením ať se týká oddlužení OSVČ, firmy anebo oddlužení fyzické osoby či manželů. Pokud se jedná o oddlužení neboli osobní bankrot, jde o způsob, jak vyřešit své dluhy. Fyzická osoba může navrhnout insolventnímu soudu svůj návrh pro oddlužení.

Návrh na oddlužení podává buď věřitel anebo samotný dlužník. Záleží na straně, která o oddlužení žádá. Po splnění všech podmínek vydá insolvenční soud rozhodnutí o povolení anebo v opačném případě zamítnutí. Časové lhůty opět závisí na straně, která o oddlužení žádá.

Jste až po uši zadluženým podnikatelem? Neváhejte vyhledat odbornou pomoc

Se zadlužením se v dnešní době setkávají téměř všechny sféry obyvatelstva. Výjimkou nejsou ani podnikatelé, kteří si při výkonu své činnosti jisté dluhy nadrobili. Podnikatelé se však zadlužují nejen v profesním životě, ale i v tom soukromém.

Slyšeli jste už o možné variantě oddlužení OSVČ? Oddlužení je jakýmsi úpadkovým řízením, během kterého vyhlásí subjekt osobní bankrot a v součinnosti s insolvenčním soudem hledá optimální schůdné řešení své finanční peripetie.

Oddlužení OSVČ však není tak prosté, jak je tomu při oddlužení fyzické osoby a běžného spotřebitele. U OSVČ v procesu oddlužení záleží na tom, zda dluhy vznikly v důsledku podnikání nebo z osobních důvodů.

Celý proces oddlužení OSVČ je poměrně složitý, a proto je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Nevíte, na koho se obrátit? Zkuste společnost Euro Inkasní v Plzni, která se oddlužením dlouhodobě zabývá a může Vám proto poskytnout velice cenné rady.

Při nadměrném zadlužení by OSVČ s podáním návrhu na oddlužení neměla dlouho otálet. Žádoucí je co nejrychleji jednat, aby se dluhy stále nezvyšovaly a našlo se schůdné řešení pro podnikatele i věřitele.