Vášmajetek.cz poskytuje otevřená data veřejné správy

Česká republika a její veřejná správa je v poskytování otevřených dat teprve v počátku. Její práci se tak zčásti snaží suplovat neziskové i komerční projekty, které informace aktivně samy vyhledávají a následně zpřístupňují veřejnosti. Jedním z nich je i projekt Vasmajetek.cz, který na svém portálu centralizuje dražby, aukce a prodeje majetku státu, měst a obcí, krajů a exekučně zabaveného majetku.

 

Pod pojmem otevřená data se rozumí informace, které jsou volně a zdarma zpřístupněny na internetu, a to ve strukturované a strojově čitelné podobě. Otevřená data umožňují počítačové zpracování a mohou být využívány dalšími aplikacemi a službami. Cílem tohoto zpřístupňování informací je zefektivnění veřejné správy, zvýšení transparentnosti a také její přiblížení občanům.

 

O to se snaží i Vasmajetek.cz, který poskytuje nejrozsáhlejší a nejpřehlednějším databázi v České republice v oblasti prodeje státního majetku. „Náš speciální software vyhledává veřejně dostupné i těžko dohledatelné dražby, aukce a prodeje a tyto údaje jsou pak zpracovány v podobě otevřených dat a vloženy na náš portál, odkud je mohou čerpat další subjekty. Aby nabídka byla opravdu co nejkomplexnější, je toto softwarové vyhledávání doplněno vyškolenými pracovníky, kteří zpracovávají informace z dalších zdrojů, které roboti nejsou schopni zachytit,“ popisuje fungování portálu Vasmajetek.cz jeho ředitel David Hlinka.

 

Otevřených dat, která poskytuje portál Vasmajetek.cz, využil například jeden z největších českých realitních serverů Reality.cz, který uveřejněné prodeje skrze vlastní aplikaci přebírá a bezplatně je pak umisťuje na svůj portál. Díky tomu se informace o prodeji státního majetku dostanou každý měsíc k více než 100 000 návštěvníkům tohoto portálu a státu se tak několikanásobně zvyšuje pravděpodobnost, že nabízené nemovitosti prodá, a navíc i s vyšším ziskem.

 

„Jsme velmi potěšeni, že Reality.cz nás oslovily s nabídkou spolupráce, protože díky tomu se nabídky rozšíří mezi velký okruh lidí, což je pro stát i jeho instituce, které dotyčnou nemovitost prodávají, bezesporu výhodné. Stát ročně prodává majetek v hodnotě desítek miliard korun, bohužel pro běžného občana jsou tyto nabídky jen velmi těžko dostupné. My se naší činností snažíme toto změnit,“ dodává David Hlinka.

 

V současnosti je v databázi portálu zhruba 1700 aktuálních nabídek nemovitostí, které si může kdokoliv stáhnout a dále s nimi pracovat. Projekt Vasmajetek.cz tak zvedá transparentnost samotné veřejné správy, ale zároveň jí přináší lepší výnosy z prodejů. Poskytovaná data lze využít i pro různé analýzy, například srovnání prodejů mezi jednotlivými obcemi, regiony či institucemi.

 

 

Projekt Vášmajetek.cz

 

 

Projekt Vasmajetek.cz byl spuštěn v roce 2011 a jeho hlavní náplní je centralizace dražeb, aukcí a prodejů majetku státu, měst a obcí, krajů a exekučně zabaveného majetku. Databáze, ve které lze najít tisíce nabídek, je přístupná bezplatně a je každodenně aktualizována.