Minimální náležitosti smlouvy o výstavbě

Minimální náležitosti smlouvy o výstavbě stanoví komentované ustanovení.

Jsou to: 

 • údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území
 • pojmenování a označení jednotlivých jednotek alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání
 • určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníků určité jednotky
 • velikost podílů na společných částech
 • jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich
 • pravidla pro správu domu 
 • pravidla pro užívání společných částí
 • příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
 • způsob úhrady nákladů výstavby, popřípadě ocenění svépomocně prováděných prací
 • velikost spoluvlastnických podílů k domu, pokud má být dům součástí pozemku, velikost spoluvlastnických podílů k pozemku, na dobu než vznikne první jednotka
 • pokud má výstavbou vzniknout dům alespoň s 5 jednotkami, náležitosti stanov společenství vlastníků 

Ke smlouvě se přikládají půdorysy všech podlaží nebo jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů. Pokud ze smlouvy ve výstavbě vyplývá, že žádný ze stavebníků nebude vlastnit více než polovinu podílů na společných částech domu a pozemku, lze pro tento případ přímo ve smlouvě o výstavbě ujednat i osobu správce. Než strany uzavřou smlouvu o výstavbě nového domu, musí si navzájem vyjasnit svůj vztah k pozemku, na kterém se bude stavět.  Bytové spoluvlastnictví vznikne až později, až vzniknou jednotky. Do té doby je stavba v podílovém spoluvlastnictví. Je vhodně dohodnout, jak a čím bude určen okamžik, kdy se podílové spoluvlastnictví rozestavěné budovy změní na bytové spoluvlastnictví.

Smlouva o výstavbě musí být písemná, protože jí zřizuje věcné právo k nemovité věci. Pokud není ujednána písemně, je neplatná. Podpisy všech účastníků musí být ve smlouvě.

Omezení hlasování většinového vlastníka

Pokud se jedná o dům, kde je méně než 5 jednotek, pak se při rozhodování vlastníků jednotek nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.

Správce, který má většinu v počtu hlasů, pak zákon stanoví, že není oprávněn sám o sobě samostatně rozhodnout. Vždy se k němu musí přiklonit alespoň jeden hlas. Takový správce se nedá přehlasovat, protože vlastní více než polovinu z celkového majetku. Vlastník, který vlastní více než polovinu hlasů, má pro účely hlasování stejný počet hlasů, jako všichni ostatní vlastníci, to platí i u domu, kde je pět a více jednotek. Smyslem tohoto ustanovení je, aby správce – majoritní vlastník nemohl jednostranně rozhodovat v těch věcech, v nichž rozhodování přísluší shromáždění.

Správa domů Praha

Chtěli byste svěřit správu Vašeho domu opravdovým profesionálům v oboru? Pak využijte služby specializované Divize správa domů Praha, kterou Vám nabízí realitní kancelář Happy House Rentals s.r.o. V současné době je v naší správě více než 100 bytů a domů! Vždy dbáme na individuální přístup k majitelům a jejich nájemníkům. Věříme, že s naší správou domů Praha budete maximálně spokojeni.

Správa domů v Praze a okolí
Náš zkušený tým se stará o správu domů a bytů v Praze a blízkém okolí. Naše Divize správa domů Praha zajišťuje správu nemovitostí, které jsou nabízeny jak k dlouhodobému, tak krátkodobému pronájmu. Prohlédněte si portfolio kompletních služeb, které Vám v oblasti správy domů Praha nabízíme, na našich webových stránkách happyhouserentals.com/cz/, kde se dozvíte všechny potřebné informace.

Správa domů Praha s Happy House Rentals s.r.o.
Happy House Rentals s.r.o. Vám nabízí komplexní správu nemovitostí, která je vhodná především pro majitele žijících v cizině, nebo těm, kteří by raději nechali správu domů a bytů na profesionálech. S Vašimi případnými dotazy se na nás můžete kdykoliv obrátit! Správa domů v Praze je naší doménou!

Správa domů Praha šetří Váš drahocenný čas!