Omezení hlasování většinového vlastníka

Pokud se jedná o dům, kde je méně než 5 jednotek, pak se při rozhodování vlastníků jednotek nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.

Správce, který má většinu v počtu hlasů, pak zákon stanoví, že není oprávněn sám o sobě samostatně rozhodnout. Vždy se k němu musí přiklonit alespoň jeden hlas. Takový správce se nedá přehlasovat, protože vlastní více než polovinu z celkového majetku. Vlastník, který vlastní více než polovinu hlasů, má pro účely hlasování stejný počet hlasů, jako všichni ostatní vlastníci, to platí i u domu, kde je pět a více jednotek. Smyslem tohoto ustanovení je, aby správce – majoritní vlastník nemohl jednostranně rozhodovat v těch věcech, v nichž rozhodování přísluší shromáždění.