Loajální zaměstnanci

Loajální zaměstnanci jsou jedním z předpokladů úspěšné firmy. Loajalita pracovníka vůči firmě závisí do značné míry na tom, jak s nimi organizace a její manažeři jednají.

Mezi největší aktiva firmy patří oddanost a věrnost zaměstnanců. Marketingové průzkumy, které se zabývaly vlivem loajality zaměstnanců na hospodářské výsledky firmy, došly k závěru, že loajalita zaměstnanců je jedním ze základů, při budování úspěšné firmy. Je důležité si uvědomit, že loajální zaměstnanec cítí sounáležitost s firmou a ostatními spolupracovníky, je v práci poctivý a jeho pracovní nasazení je vyšší. Loajální pracovník se cítí součástí firmy a nikdy nepoškodí její zájmy.

Loajalitu zaměstnanců nejvíce ovlivňuje chování manažerů. Odpovědný manažer musí být pro zaměstnance příkladem, musí dodržovat zásady firemních hodnot a musí se zaměstnanci komunikovat. Zejména otevřená a srozumitelná komunikace je základním prostředkem při budování loajality zaměstnanců. Zaměstnanci firmy by měli být informováni o záměrech a strategii firmy. Manažeři by měli být ochotni se zaměstnanci diskutovat o jejich problémech a umět naslouchat jejich připomínkám a názorům.

Zaměstnanci firmy mají různé vlastnosti a různé chování. Někteří mají vrozený respekt k autoritám, ale řada pracovníků takovouto vlastností nedisponuje. Firma ale potřebuje loajalitu všech zaměstnanců. Proto je na místě, aby vedení firmy všechny zaměstnance vhodně motivovalo a tak podpořilo jejich loajalitu.

Jak budovat loajalitu zaměstnanců, jak s nimi komunikovat a jaké marketingové aktivity podpoří vztah zaměstnanců k firmě, poradí odborníci marketingových firem. Jednou z velmi zkušených marketingových agentur s dlouholetou praxí, bohatými zkušenostmi a referencemi je určitě společnost ANERI s.r.o. z Liberce

Jak dosáhnout úspěchu

Jak dosáhnout úspěchu když nám brání mozek? Jak dosáhnout úspěchu?
Náš mozek nám brání v úspěchu – jedna jeho část se neustále stará o to abychom šli po vyšlapané cestě, stáli nohama na zemi, nedělali nic nového. To mělo smysl když jsme ještě běhali po lese a jakákoli chyba, nebo nějaká novinka nás mohla stát život. Dnes pokud nebudeme otevřeni novinkám a budeme se všeho bát tak nás to bude stát život.
Víc uvidíte v následujícím videu: Video tom jak těžké je dosáhnout úspěchu když náš mozek je proti nám.

Staňme se úspěšnými

Kdo by nechtěl prožít svůj život šťastně a úspěšně? Každý z nás o to usiluje celý život. Motivátor a řečník Brian Tracy vám nyní nabízí jedinečnou možnost. Díky výukovému videu se můžete naučit i vy, jak to udělat, aby se váš život ubíral tím směrem, kterým chcete. Videopřednášky jsou tu pro vás s mnoha užitečnými tituly od renomovaných světových odborníků, motivátorů a mentorů. Chcete-li se poučit, získat nové vědomosti, znalosti a také v neposlední řadě motivaci, navštivte internetový portál www.videoprednasky.cz, kde získáte veškeré informace, které potřebujete.

Jak žít šťastný a naplněný život je titul od světově známého autora Briana Tracyho, který je jednou z největších osobností v oblasti osobního a profesního rozvoje, leadershipu, managementu, prodeje i koučinku. Jde o záznam přednášky z celodenního semináře v Praze, kterou Brian Tracy osobně přednášel. Celých pět hodin je nabitých důležitými informacemi a praktickými radami, jak si vybudovat šťastné a naplňující vztahy s vaší rodinou, partnerem, dětmi i spolupracovníky v zaměstnání.

Brian Tracy říká, že lidé mají velký potenciál. Každý z nás prý disponuje takřka neomezenou inteligencí, kterou je třeba pouze rozvíjet a nasměrovat tím správným směrem. Pokud člověk něco opravdu chce a svému cíli věnuje maximum, potom jej dosáhne. V této souvislosti je velmi důležité uvědomit si, kam chceme směřovat a co bude tím cílem, kterého chceme dosáhnout. Jakmile si toto uvědomíme, stačí pro naši věc udělat co nejvíc a úspěch se dostaví.

S tím souvisí také volba cílů a umění efektivní organizace času – time management, kterému se Brian Tracy v rámci tohoto semináře taktéž věnuje. Tracy se zaměřuje také na firmy a doporučuje všeobecně platné principy profesionálního vedení, zvýšení prodeje a také psychologie úspěchu, které přinášejí okamžité a dlouhodobé výsledky. Neváhejte a poznejte i vy váš skutečný potenciál.