Dub 052017
 

Prestížna verejná neanonymná súťaž Stavba roka spoznala 22. marca víťazov 22. ročníka. Už po druhýkrát sa pri príležitosti otvorenia najväčších stavebných veľtrhov CONECO A RACIOENERGIA konal galavečer, ktorého sa zúčastnil aj magazín Trendy bývanie. Počas neho boli v priestoroch Incheba Expo Arény ocenené stavebné realizácie vo vybraných kategóriách. Už po ôsmy raz mohla o cene rozhodnúť aj verejnosť prostredníctvom web ankety. Cenu verejnosti slávnostne udelilo vydavateľstvo TRENDY media spolu so slovenským internetovým portálom zoznam.sk. Odovzdávanie ocenení vysielala RTVS v priamom prenose na rtv:2. Informovala o tom konateľka vydavateľstva TRENDY media Jana Zemková.

 

Účastníkmi galavečera boli významné osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený – architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci a developeri. Ako jeden z popredných magazínov sledujúci popularizáciu architektúry a dizajnu na Slovensku sa podujatia zúčastnil aj časopis TRENDY BÝVANIE v pozícii hlavného mediálneho partnera. Čestnú úlohu – odovzdať Cenu verejnosti, ktorú na základe hlasovania širokej verejnosti získal diaľničný úsek D1 Fričovce – Svinia, malo práve vydavateľstvo TRENDY media. V tomto ročníku hlasovalo vo web ankete Cena verejnosti 2016 na internetovom portáli www.stavbaroka.zoznam.sk rekordný počet 32 984 respondentov, z ktorých 3397 odovzdalo svoj hlas práve víťaznej stavbe. Ocenenie v mene redakcie magazínu TRENDY BÝVANIE odovzdala konateľka vydavateľstva spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti Zoznam Ing. Martinom Mácom. „Architektúra by mala slúžiť predovšetkým ľuďom a byť celospoločenským prínosom, čo objektívne dokáže posúdiť práve verejnosť. Hoci porota hodnotila stavby z hľadiska architektonického a urbanistického riešenia či konštrukčných a stavebných daností, verejnosť svojim laickým pohľadom vyjadrila, čo považuje za najkľúčovejšie v slovenskom stavebníctve. O to viac nám bolo cťou predávať Cenu verejnosti, ktorá sa stala akýmsi odkazom spoločnosti s apelom na potrebu nutného rozvoja cestných infraštruktúr,“ povedala J. Zemková. Cena pozostávala z diplomu a kovového artefaktu, ktorého autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

 

  1. ročník Ceny verejnosti už tradične organizuje Združenie ABF Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Zoznam, s. r. o. na slovenskom internetovom portáli www.zoznam.sk. V aktuálnom ročníku mali možnosť respondenti hodnotiť stavby na graficky inovovaných stránkach, výrazne atraktívnejším spôsobom. Prejavilo sa to vo výraznom náraste celkového počtu hlasujúcich, ktorý prekročil v tomto roku 30-tisíc.

 

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne od roku 1995 Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Záštitu nad 22. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 

Časopis TRENDY BÝVANIE sa v súčasnosti radí medzi popredné printové média zaoberajúce sa problematikou stavebníctva. Jeho prioritou je popularizácia jednotlivých odvetví v neodborných kruhoch a pravidelné predstavovanie jedinečných a zaujímavých riešení, inovácií a noviniek širokej skupine čitateľov. Spoluprácou so súťažou Stavba roka a možnosťou odovzdávať Cenu verejnosti vznikla zaujímavá synergia, ktorá podporila ideu tvorby časopisu a jeho ušľachtilý zámer. Množstvo užitočných informácií, rád a nápadov pre vašu domácnosť a bývanie nájdete aj na facebooku magazínu TRENDY BÝVANIE https://www.facebook.com/trendybyvanie/?fref=ts alebo na webe www.trendybyvanie.sk.

Pro 202016
 

Sponzoring je poskytnutí finančního prostředku nebo nefinanční podpory převážně neziskové organizaci nebo na neziskovou akci.

 

Sponzorství není reklama, ale jedná se o smluvní vztah, kdy sponzor poskytuje dar a požaduje protislužbu – prezentaci značky nebo produktu. Sponzorovaná událost vyvolává zájem veřejnosti a médií. Výsledná publicita je součástí marketingové strategie při budování pozice značky ve společnosti.

Dobře organizovaný sponzoring přináší firmě poskytující sponzorský dar řadu marketingových výhod.

Působí na emoce, zvyšuje loajalitu zákazníků a zvyšuje celkovou účinnost všech komunikačních prostředků. Na rozdíl od reklamy je sponzoring veřejností vnímán pozitivněji. Obraz firmy u veřejnosti je vnímán podle toho, jakou oblast společenského života sponzoruje.

Mezi základní výhody sponzorství patří: zlepšování image firmy, příležitost oslovit vybranou cílovou skupinu potenciálních zákazníků, příležitost k setkání s obchodními partnery z obchodní branže a budování loajality ke značce.

Aby se ze sponzoringu nestalo neúčinné rozhazování finančních prostředků, je důležité správně zvolit podporovanou organizaci nebo akci a smluvně dojednat nejvhodnější podmínky sponzoringu. Tak jako v ostatních oblastech marketingu je vhodné se poradit s odborníky. Společnosti, které chtějí sponzorské prostředky vynakládat efektivně, se můžou poradit u pracovníků marketingové agentury ANERI s.r.o. v Liberci. Společnost ANERI poskytuje marketingové služby již déle než čtvrt století a i v oblasti sponzorství pomůže zájemcům definovat nejdůležitější otázky, na které by se firma měla před poskytnutím sponzorského daru zaměřit.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/public-relations/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/sponzoring-jako-soucast-marketingove-strategie/

Lis 302016
 

Z pohledu zaměstnavatelů a majitelů firem by měl být firemní večírek jedinečnou příležitostí jak upevnit loajalitu svých zaměstnanců. Večírek je účinným prostředkem, jak poděkovat zaměstnancům za předchozí období a jak je motivovat k další práci.

 

Firemní večírek je vždy levnější a většinou účinnější než rozdání odměn nebo třináctých platů. U většiny zaměstnanců navíc navozuje pocit závaznosti.

Účast na večírku by neměla být povinná. Ne všichni lidé jsou zrovna společenští, někdo může řešit osobní problémy či zrovna nesežene hlídání k malým dětem. Pokud je účast povinná, můžou zaměstnanci získat pocit podřízenosti.

Vánoční večírek by neměl být teambuildingem. Účelem večírku není posuzování schopností vedoucích pracovníků ani podrobná prezentace dosažených či nesplněných cílů. Vánoční večírek by měl mít uvolněnou atmosféru. Samozřejmostí je krátké poděkování vedení firmy zaměstnancům za jejich celoroční práci, dobré jídlo a příjemný zábavný program a uvolněná zábava.

Zvýšení účinnosti večírku jako loajalizační akce lze dosáhnout tím, že jsou zaměstnanci pozváni i se svými partnery. Firemní večírek je jedinečnou příležitostí, jak zvýšit loajalitu celých rodin zaměstnanců a budovat dobré jméno firmy.

Při pořádání večírku se nevyplatí extrémně šetřit. Pozvat pouze některé zaměstnance je opravdu velice netaktní a s budováním loajality takováto akce nemá nic společného. Nevhodné je také limitovat hosty v konzumaci či určit dobu, po kterou platí zaměstnavatel a od kdy už „jede každý na své triko“.

V případě, že chce zaměstnavatel šetřit, může zvolit levnější zábavný program či vybrat levnější prostory. Než si uříznout ostudu, je lepší sezvat zaměstnance v prostorách firmy a uspořádat jednoduchou oslavu se studeným občerstvením.

Pokud se vedení firmy rozhodne uspořádat pro své zaměstnance vánoční večírek, na který budou všichni vzpomínat a který splní očekávání jak zaměstnanců, tak i managementu, je vhodné svěřit takovouto organizaci profesionální agentuře. Mezi nejzkušenější agentury zajišťující firemní akce a vánoční večírky patří marketingová společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/firemni-akce/firemni-akce-pro-zamestnance

http://www.aneri.cz/cs/aktualne

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/vanocni-firemni-vecirek

Říj 312016
 
Tukutuku magazín

Tukutuku magazín

Pokud si budujete kariéru nebo jste v nedávné době hledali práci či měnili zaměstnání, tak jste se jistě setkali s termínem lidské zdroje (human resources). Někteří lidé se nad tímto termínem pohoršují a argumentují, proč jsou lidé označovány jako stroje. Když se ale zamyslíte nad pojmem zdroj, zjistíte, že je to objekt či osoba, ze které něco vychází a způsobuje vznik něčeho nového. Jinými slovy jsou to pro firmu zaměstnanci a stále více společností má kromě běžných personalistů i speciální oddělení označované HR, tedy oddělení lidských zdrojů. Tito pracovníci mají na starosti nejen výběr nových zaměstnanců, ale především péči o ty stávající. Oddělení HR dohlíží na to, aby se v jednotlivých odděleních vytvářel dobrý kolektiv, zároveň plánuje různá školení, teambuildingy nebo nutné přeorganizování pracovních postupů, sloučení profesí apod. Pracovníci z human resources jsou v neustálém kontaktu s managmentem společnosti a společně vytváří plány a profily ideálních zaměstnanců, aby se firma posouvala ku předu. Vůbec nemají jednoduchou pozici, protože na nich leží velká zodpovědnost za celý kolektiv.

Pokud vám záleží na vaší kariéře, měli byste sledovat vývoj na trhu práce a mít dostatek informací. Zároveň byste měli být stále pro oddělení HR zajímaví. Pracujte na svém osobním rozvoji, zajistěte si budoucí úspěch, čtěte články a blogy se zaměřením na svůj obor, ale také na práci a kariéru. Dnes již na internetu najdete řady časopisů, které se tímto tématem zabývají, např. online magazín Tukutuku. Jedná se o časopis, který je určen všem, kteří hledají inspiraci a zajímají se o práci. Časopis je moderní a přehledný, články jsou rozděleny do kategorií – novinky, cestování, lifestyle, na pohodu, kariéra a rozhovory, navíc u každého článku najdete informaci, jak dlouho vám čtení potrvá. Některé články stihnete přečíst během pár minut třeba cestou do práce, jiné si vyžadují delší čas na přemýšlení a vychutnáte si je třeba večer před spaním.

Daleko těžší to mají personalisté, kteří se chtějí stát specialisty v human resources. Ti musejí kromě osobního rozvoje nasbírat také potřebné zkušenosti, mnohdy několikatýdenní kurz nestačí. Správný HR specialista totiž musí nejen dobře znát pracovní trh, strategii firmy, očekávání managmentu, ale musí být také dobrým psychologem a nesmí chybět empatie, komunikační schopnosti, rychlé rozhodování a asertivita. Řada současných HR specialistů prošla náročným výcvikem pod vedením koučů ze zahraničí, kteří jim předali potřebné know-how.

Každý z nás představuje pro svého zaměstnavatele lidský zdroj, snažte se být zdrojem kvalitním, kvalifikovaným, kreativním, efektivním a loajálním. Správný zaměstnavatel to ocení nejen finančním ohodnocením, ale také benefity a motivací k další spolupráci.