Dezinfekce

Cílem dezinfekce je likvidaci choroboplodných zárodků a plísní ve vnějším prostředí. Dezinfekce se jako součást úklidu používá zejména v potravinářských provozech, ve zdravotnictví, v prostředcích hromadné dopravy a při úklidu sociálních zařízen (WC, sprchy apod.).

 

Dezinfekce se provádí pomocí chemických, fyzikálních či kombinovaných postupů. Odborně prováděná dezinfekce je významným prvkem v boji proti šíření a vzniku nebezpečných nemocí a epidemií. Při každém dezinfekčním zásahu je nutné dodržovat správný postup, tak aby zásah byl maximálně účinný a zároveň maximálně šetrný k životnímu prostředí. Odborně proškolení pracovníci, kteří provádějí dezinfekci, nejprve prozkoumají daný prostor a zvolí vhodný technologický postup a použité přípravky. V případě likvidace plísní je důležité odstranit příčinu vzniku plísní. Samotný dezinfekční zásah začíná důkladnou mechanickou očistou prostoru a následným použitím vhodných dezinfekčních prostředků. Součástí profesionální dezinfekce je také zápis o provedeném zásahu a určení termínu další dezinfekce.

Základem maximální účinnosti dezinfekčního zásahu je jeho správné provedení a výběr vhodného dezinfekčního prostředku. Správně zvolený dezinfekční prostředek by měl mít dobrou mikrobiologickou účinnost s vysokou spolehlivostí při krátké době působení. Přípravek nesmí poškozovat dezinfikované materiály a musí být akceptovatelný pro okolí, ve kterém je používán. Dezinfekční přípravek nesmí poškozovat zdraví uživatele a musí být šetrný k životnímu prostředí.

Dezinfekci v potravinářských provozech, ve zdravotnictví a veškeré zásahy většího rozsahu by měli provádět odborně proškolení pracovníci firem se specializací na dezinfikování prostor.

Jednou z firem specializujících se na dezinfekci je společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Tato společnost provádí dezinfekce stravovacích a zdravotnických zařízení, bytů, prostředků veřejné dopravy i automobilů. Zárukou kvality dezinfekcí prováděných společností de Wolf je nejen její členství v oborových asociacích a odborná certifikace, ale zejména reference firem, které její služby v oblasti dezinfekce již po řadu let využívají.

http://www.dewolf.cz/tag/dezinfekce

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky/dezinfekce2016

Dezinfekce

Dezinfekce znamená ničení či zneškodnění mikroorganismů (bakterie, viry, plísně, houby) ve vnějším prostředí a na neživých předmětech.

 

Cílem dezinfekce je zajistit prostředí a předměty bez patogenních mikrobů, které mohou způsobovat onemocnění. Dezinfekce se provádí pomocí chemických či fyzikálních metod.

Dezinfekci dělíme na ochrannou a ohniskovou. Ochranná dezinfekce je namířena proti možným cestám nákazy a šíření mikroorganismů. Provádí se průběžně jako součást celkových hygienických opatření. Nejčastěji bývá používána ve zdravotnických zařízeních, hromadné dopravě, v potravinářských a zemědělských provozech a všude tam, kde hrozí šíření infekcí.

Oproti tomu ohnisková dezinfekce má zajistit zneškodnění choroboplodných zárodků v místě jejich výskytu – prostor, kde se vyskytoval infekčně nemocný člověk či zvíře nebo i prostor napadený plísní či houbou.

Každý, si musí uvědomit, že dezinfekce je vždy jednorázová. To znamená, že dezinfikovaný povrch je zbaven choroboplodných zárodků pouze v momentě dezinfekčního zásahu a po tomto zásahu je opět vystaven novým mikroorganismům. Aby byl dezinfekční zásah maximálně účinný, je potřebné dezinfikované předměty nejprve mechanicky očistit a vybrat nejvhodnější způsob dezinfekce. V případě používání chemických dezinfekčních přípravků je nutné zvolit vhodný přípravek a následně se řídit návodem k použití. Řada chemických dezinfekčních přípravků může být zdraví škodlivých a při nesprávném použití až zdraví nebezpečných.

Pokud chcete mít jistotu, že vámi dezinfikovaný prostor je správně a s maximální účinností dezinfikována bez ohrožení zdraví lidí a zvířat, přenechte tuto odbornou práci specializované firmě.

Profesionální dezinfekční firmy zajistí likvidaci mikroorganismů pomocí moderních a účinných přípravků nejvhodnějších pro dané prostředí.

Jednou z firem specializujících se na dezinfekci je společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Tato společnost provádí dezinfekce stravovacích a zdravotnických zařízení, bytů, prostředků veřejné dopravy i automobilů. Zárukou kvality dezinfekcí prováděných společností de Wolf je nejen její členství v oborových asociacích a odborná certifikace, ale zejména reference firem, které její služby v oblasti dezinfekce již po řadu let využívají.

 

http://www.dewolf.cz/tag/dezinfekce/

Deratizace

Obtěžují vás hlodavci, škodlivý hmyz, nebo mikroorganismy a hledáte zaručený způsob, jak se jich zbavit? Ochraňte spolehlivě svůj dům i firmu, využijte služeb deratizace, dezinsekce a dezinfekce od naší společnosti. Profesionální deratizace zabírá rychle a spolehlivě, a je mnohem efektivnější než likvidace hlodavců, či hmyzu vlastními silami, ve finále je také často výrazně levnější.

Naše firma Libor Čihák, je úzce specializována na zdravotně-technický servis v oblasti ochranné deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Provádíme plošné i ohniskové deratizace všech druhů, podle potřeb a požadavků zákazníků. Zakázky jsou realizovány již do 48 hodin od přijaté objednávky. Pracujeme na vysoce profesionální úrovni, pružně, dynamicky a zároveň diskrétně. Využíváme bohaté zkušenosti, získané během dlouholeté praxe, které neustále doplňujeme o nejnovější poznatky z oboru. Při práci používáme pouze ekologické přípravky, které jsou minimálně toxické pro člověka a domácí zvířata.

Působíme nejen v Karlovarském kraji, kde patříme mezi největší deratizační firmy, ale také v celém regionu Plzeňském, Ústeckém, Jihočeském a Středočeském kraji, nevyjímaje Prahu. Jsme připraveni splnit i veškeré vaše požadavky v oboru deratizace – dezinsekce – dezinfekce. Provádíme rovněž celoroční péči o všechny objekty a poskytujeme kvalitní poradenský servis. Zdarma vám zpracujeme deratizační plán pro systémy řízení HACCP. Pokud vás zajímá průběh deratizace a přesná cena ve vašem konkrétním případě, neváhejte nás kontaktovat.